Du er her:Forsiden>Urnegravferd - ulike muligheter

Urnegravferd - ulike muligheter

Utlevering av urne

Vi vil gjerne legge til rette for at urnen kan følges fra krematoriet til gravstedet. Når det er avtalt tid for urnenedsettelse med den lokale gravferdsmyndigheten, kan urnen hentes på krematoriet. Det er den som sørger for gravferden, som kan få utlevert urnen. Når du eller dere har meldt deres ankomst, vil vi på forhånd ha satt urnen fram i et lite rom, på et bord med levende lys og blomster.

Vestfold krematorium er et sted å gå til også før urnen føres til endelig gravsted. Det vil være fult mulig å besøke urnen mens den oppbevares hos oss, og at dere kan sitte ned og minnes deres kjære.

En urne kan, etter avtale, være klar til utlevering 3 - 4 timer etter at kisten ankommer.

Vi har spesialtilpassede kofferter som man kan låne for å frakte urnen i dersom det er ønskelig. 

Seremonirom

Seremonirommet på Vestfold krematorium har plass til 35 personer og kan benyttes uavhengig av tro og livssyn. Her er det musikkanlegg, el-piano og mulighet for audiovisuelt utstyr. Seremonirommet kan også benyttes hvis en velger kistegravferd.

Observasjonsrom

Krematoriet har et verdig og vakkert observasjonsrom hvor man kan se kisten settes inn i den kobberbelagte ovnen fra siden. Kistedekorasjonene blir værende på kisten helt fram til kremasjon. Blomstene kan også tas av og legges på det stedet de pårørende har ønske om.  

Urneseremoni

Dersom man velger urneseremoni, i stedet for kisteseremoni, kan man avholde seremonien med urnen i seremonirommet eller kirken på et senere tidspunkt. Seremonien kan avsluttes med påfølgende urnegravferd ut på gravlunden. En urne må gravsettes før det har gått 6 måneder etter dødsfallet. Til sammenligning må en kiste gravlegges før det har gått 2 uker.

Hvis det avtales på forhånd kan altså urnen leveres ut for gravsetting samme dagen som kisten ankommer krematoriet. Mens kisten er til kremering, kan man for eksempel arrangere et minnesamvær, som da kan avsluttes med urnegravferd.