Du er her:Forsiden>En er død - det skal planlegges gravferd

En er død - det skal planlegges gravferd

En er død - det skal planlegges gravferd

Det kan være lurt å gi seg noe tid til ettertanke og planlegging. Hvis det er mulig, så bruk tiden sammen med familie/venner, slik at en slipper å være mye alene.

Når en person dør på sykehus og sykehjem, kan en der få hjelp til å stelle den døde på en verdig måte. Ansatte på institusjon er flinke til samtale og gi gode råd i forbindelse med dødsfallet. Noen institusjoner har ordninger for å markere at en er død.

Når en person er død ved ulykke eller lingnende, kan det være behov for samtale med politi, lege, ambulansepersonell etc, som kan gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak. I slike situasjoner er det viktigere å bringe på det rene hva som har hendt, enn å være opptatt av det praktiske rundt gravferden.

Mange spørsmål.

Det er en rekke praktiske gjøremål etter et dødsfall. Dødsfallet skal meldes til tingretten/lensmannen. Avdøde skal fraktes til et bårehus og avdøde skal stelles og vaskes og nedlegges i kiste. Skal det være kirkelig eller borgerlig begravelse? Ønsket avdøde kremasjon eller begravelse? Foreligger det et testament? Skal man søke NAV om gravferdsstønad? Skal det være et minnesamvær etter gravferden med servering osv? Vi ønsker at disse sidene skal kunne gi nyttig informasjon i sorgsituasjonen.

Kort presentasjon av de mulighetene man har på Vestfold krematorium:

Du kan også laste ned brosjyre som beskriver de tjenester som Vestfold krematorium gir.

Brosjyre - last ned