Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravferdsseremoni

Gravferdsseremoni

Valg av seremonirom og tidspunkt for seremoni

Gravferdsseremoni

De fleste ønsker å ha seremoni for å vise respekt for avdøde. Det er mange måter å arrangere en seremoni på. Det er viktig at de pårørendes får sette sitt preg på seremonien. Man kan velge hvor og hvordan seremonien skal foregå, ofte ut i fra avdødes livssyn. Mindre seremonier kan holdes på Vestfold krematorium (35 plasser).  

Man kan arrangere en seremoni privat, som ikke er i regi av trossamfunn eller organisasjon. 

Det tas ikke leie for bruk av seremonirommet på Vestfold krematorium. 

I samråd med den som skal lede seremonien, velger en ut salmer, sanger og event. andre musikalske innslag (solosang, korsang, musikere mv.) Det er full anledning til å sette sitt personlige preg på rommet ved at de pårørende selv pynter med blomster etc. Pårørende kan også holde minnetale.

Når seremonien foregår i en kirke eller kapell, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til Vestfold krematorium etter seremonien. Det er naturlig at de nærmeste pårørende følger kisten til krematoriet, hvor det er et verdig mottaksrom for å ta det siste farvel.