Du er her:Forsiden>Når noen dør>Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Det må avklares om den avdøde skriftlig har ønsket kremasjon. En slik erklæring må være underskrevet og datert, og den avdøde må ha fylt 15 år.

Dersom det ikke foreligger slik erklæring, kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønsker for gravferden.
Endelig begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden.

 

Urnegravferd

Urnegravferd følger normalt etter kremasjon. Det er allikevel mulig å velge kremasjon før seremonien. Da kalles  seremonien for urneseremoni. Gravfølget kan da følge urnen fra kapellet/kirken og ut på gravlunden.

Om urnen

Dersom man ikke skaffer egen urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, leveres asken i vår standard urne kostnadsfritt.  Se bildet:

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Når gravlegges urnen?

Urnegravlegging skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Av hensyn til pårørendes sorgarbeid anbefales det at urnen gravlegges så snart som mulig etter kremasjon.

Når kremasjon har funnet sted, blir urnen oppbevart av krematoriet eller av gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.

Pårørende kan hente urnen selv på Vestfold krematorium dersom det fremvises fullmakt fra gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.

Den som sørger for gravferden, vil få opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at de pårørende ikke blir gående i uvisshet om dette. Dersom det ønskes seremoni i forbindelse med urnenedsettelsen, må pårørende be om dette. Dersom den som sørger for gravferden, trenger tid til å områ seg, for eksempel på grunn av valg av kirkegård, gir gravferdsloven anledning til å vente inntil seks måneder med å gravlegge en askeurne. Hensynet til de etterlatte må i slike situasjoner veie tungt.

 

Kistegravferd

Ved valg av kistegravferd bæres oftest kisten ut av det lokale seremonirommet/kirken, og ut på gravlunden for nedsenking i jorden.

 

Kister og urner

 

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd? Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Det finnes mange typer kister og urner å velge mellom. Gravferdsforskriften har krav til likkister og askeurner.
Både Vestfold krematorium, gravferdsbyråene og produsenter kan levere urner. Det er mest vanlig at kiste levere gjennom gravferdsbyrået.
 

Her er eksempel på noen produsenter/leverandører.
Sibi
Fonus
Trostrud-Freno
Rydens