Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravsted

Gravsted

Hvem skal ta ansvar for gravstedet - være fester?

Dersom urne eller kiste skal gravlegges i en ny grav, må det utpekes en person som skal være ansvarlig for graven. Denne kalles ofte fester. Den som sørger for gravferden skal gis anledning til å ha dette ansvaret. I de fleste tilfeller vil de etterlatte bli enige seg imellom om hvem dette bør være. Det er viktig at pårørende bruker tid på å bestemme hvem som skal være ansvarlig for graven – fester, slik at det i ettertid ikke blir uenighet mellom like nære slektninger om hvem som skulle hatt dette ansvaret.

Forskjell på urnegrav og kistegrav

En urnegrav er minst 2,25 m2 stor - oftetst 1,5m x 1,5m. Den er delt opp i fire like store arealer som hver gir plass til en askeurne. Askeurne skal gravlegges slik at den har minst 0,5 meter jordoverdekning og er omsluttet av jord på alle sider.

En enkelt kistegrav er minst 3 meter lang og 1,5 meter bred (4,5 m2). Den har plass til en kiste. I forbindelse med gravferd kan man feste eller reservere en kistegrav ved sidenav. Disse to utgjør da en dobbeltgrav.