Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravsted>Gravstein og gravminne

Gravstein og gravminne

Om gravminners kvalitet og dimensjon.

Kvalitet.

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

Gravminnedimensjon for urnegraver.

På urnegraver (eks 1,5m x 1,5 m) skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 150 kg.

Gravminnedimensjon for kistegrav.

Gravminne på kistegrav 1,5m x 3,0m (eventuelt to slike koblet sammmen) skal graminnet ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 300 kg.