Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravsted>Hvor skal graven være?

Hvor skal graven være?

Valg av gravplass

Urnen eller kisten gravlegges vanligvis på en gravlund i den kommunen avdøde hadde bosted. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har vært bosatt i en annen kommune mot slutten av livet. Man bør tenke godt igjennom hvor man ønsker å gravlegge sine nærmeste da dette er en endelig og avsluttet handling, og det er i praksis liten mulighet å få flyttet en gravlagt person eller urne.
Når en velger et nytt gravsted vil gravferdsmyndigheten anvise gravplass. Man bør i alle tilfelle undersøke om det er ledig plass på et gravsted som allerede tilhører familien. 

På enkelte gravlunder et det reservert egne gravfelt for urnegravsteder og andre felt for kistegravsteder. Ved feste av urnegravsted gis det plass til 4 urner. Det kan også settes ned urner i kistegraver, men bare etter at det er satt ned en kiste først. I tillegg til kisten, er det da plass til 8 urner i en enkel kistegrav.

Ved feste av kistegravsted er det anledning til å feste en grav ved siden. Disse gravene utgjør da ett gravsted. (Med 2 eller flere gravnummer) 

Gravsetting av urne

Det er ønskelig at urnen blir satt ned i graven så snart som mulig, og den skal gravsettes senest 6 måneder etter dødsfallet. På grunn av tele i jorda kan det bli nødvendig med en slik utsettelse i vinterhalvåret.
Den som sørger for gravferden bør selv ta kontakt med gravferdsmyndigheten angående nedsettelse av urnen. Gravferdsmyndigheten sender uansett melding til pårørende før nedsetting. Hvis man har gitt beskjed om at en ikke vil være til stede, får man beskjed etter at nedsettelsen er foretatt.
Dersom urnen gravsettes utenfor bostedskommunen, er det Vestfold krematorium som sender urnen til gravferdsmyndigheten i den kommunen hvor urnen skal gravlegges, etter at tillatelse er gitt.