Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravsted>Andre former for gravsted og gravlegging

Andre former for gravsted og gravlegging

Anonymt gravsted

En minnelund er et område med anonyme gravsteder for nedsetting av urner. Urnene settes ned ved et fellesmonument uten navn på de avdøde. Gravleggingen foregår uten at de pårørende er tilstede, og det er kun gravferdsmyndigheten som kjenner plasseringen av urnene. Oversikt over hvilke gravlunder som har anonym minnelund får du ved å henvende deg til den lokale gravferdsmyndighet.   

Privat gravsted

Når det foreligger særlige grunner, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass for nedsetting av urne på et egnet sted. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.