Du er her:Forsiden>Når noen dør>Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?

I de aller fleste tilfeller snakker de etterlatte seg i mellom, og blir enige om hvem som skal gjøre hva.

Blant de pårørende eller etterlatte er det en person som i følge lovverket skal være Den som sørger for gravferden og skal signere på dokumenter. Denne personen kan også etter at avdøde er gravsatt, være Fester av  gravsted.

På lenkene til venstre finner du informasjon om hvem som gjør hva, hva man kan gjøre, og om de ulike oppgavne i forbindelse med et dødsfall.

Informasjonen baserer seg på gjeldende lovverk. Se for øvrig Lov og regel.