Du er her:Forsiden>Når noen dør>Hvem gjør hva?>Hvem har ansvaret for gravferden?

Hvem har ansvaret for gravferden?

Først må det avklares om den avdøde skriftlig har erklært hvem som skal sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert, og den avdøde må ha fylt 18 år.

Dersom det ikke foreligger erklæring fra den avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Den som sørger for gravferden avgjør spørsmål vedrørende gravferden, og om det skal være kistebegravelse eller kremasjon. Det er naturlig at avdødes ønsker følges, men det er ingen lovbestemt plikt. (Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.)

Kremasjon eller kistebegravelse må finne sted senest 10 arbeidsdager etter dødsfallet.

Gravferdsmyndigheten i kommunen fastsetter tidspunkt for gravferd etter ønske fra den som sørger for gravferden.
Den som sørger for gravferden sender Begjæring om gravlegging/kremasjon til gravferdsmyndigheten i kommunen. Ved kremasjon sendes skjemaet i tillegg til Vestfold krematorium. Gravferdsbyrået kan bistå med dette. Skjemaet kan lastes ned her: Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon.