Du er her:Forsiden>Når noen dør>Hvem gjør hva?>Hvem skal ta seg av den avdøde?

Hvem skal ta seg av den avdøde?

Hva kan vi gjøre selv og hva gjør begravelsesbyrået?
De fleste pårørende henvender seg til et begravelsesbyrå som er behjelpelig med mange praktiske oppgaver i forbindelse med et dødsfall. Det er imidlertid ingen ting i veien for at man tar hånd om en eller flere av oppgavene selv som for eksempel, annonsering, kontakt med seremoniansvarlig (prest), trykking av sangprogram, forskjellige oppgaver under seremonien osv. Noen ønsker altså å gjøre mye selv i forberedelser til begravelsen, mens andre vil overlate mest mulig av den praktiske tilretteleggingen til et begravelsesbyrå. Det er uansett viktig å tenke over hva en vil at andre skal ordne, og hva en ønsker å gjøre selv.

Når dere har laget avtale med et begravelsesbyrå, så opptrer byrået overfor offentlige myndigheter på vegne av Den som sørger for gravferden


Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å:

 • Sende begjæring om kremasjon/gravferd til krematoriet/gravferdsmyndigheten
 • Fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon etc.
 • Kontakte prest, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • Skaffe kiste og utstyr, og stelle avdøde
 • Ordne transport av kisten
 • Ordne papirer til skifterett, politi, NAV etc.
 • Annonsere dødsfallet
 • Trykke salmer og takkekort
 • Ordne blomster, dekorasjoner, kranser
 • Legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
 • Bistå med minnesamvær
 • Bistå med urnenedsettelse
 • Bistå med inskripsjon på gravmonument, trekors og gravlykt