Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravferdsseremoni>Seremoni og livssyn

Seremoni og livssyn

Kristendom

I de fleste seremonier i kirke eller kapell forlater ofte de pårørende kisten ved seremoniens avslutning. Kirkens liturgi legger opp til at seremonien avsluttes ved at kisten senkes ned. Noen lokaler (de gamle krematoriene) har en slik heisanordning, som senker kisten ned til underetasjen. Kisten vil deretter transporteres i bårebil til Vestfold krematorium. Ved seremoni i kirke er det ikke mulig med senkning og gravfølget tar avskjed med kisten idet den settes inn i bårebilen.

Det blir mer og mer vanlig at pårørende ønsker å følge bårebilen med kisten til krematoriet. Noen ønsker også deltakelse ved selve kremasjonen og å besøke urnen i perioden fra kremasjon til urnenedsettelse. Dette er det lagt til rette for i det nye krematoriet.

En gravferdsseremoni kan foregå med urnen til stede etter at kremering er foretatt. Siden urnen må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet, kan en slik seremoni planlegges i god tid. Foreløpig skjer dette unntaksvis og oftest når dødsfallet har skjedd utenlands.

Humanisme

Borgerlig gravferd i skjer i nøytralt kapell, der dette finnes. De pårørende bestemmer selv om kisten skal senkes eller ikke. Det er ikke ønskelig å bruke lokaler med religiøs symbolikk. Mottaksrommet på Vestfold krematorium er uten religiøs symbolikk.

Det blir mer og mer vanlig at pårørende ønsker å følge bårebilen med kisten til krematoriet. Noen ønsker også deltakelse ved selve kremasjonen og å besøke urnen i perioden fra kremasjon til urnenedsettelse. Dette er det lagt til rette for i det nye krematoriet.

En gravferdsseremoni kan foregå med urnen til stede etter at kremering er foretatt. Siden urnen må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet, kan en slik seremoni planlegges i god tid. Foreløpig skjer dette unntaksvis og oftest når dødsfallet har skjedd utenlands.
 

For øvrige livssyn se Kremasjon og livssyn