Du er her:Forsiden>Kremasjon>Kremasjon og livssyn

Kremasjon og livssyn

Humanisme og kristendom

Innenfor både et humanistisk og kristent livssyn er kremasjon vanlig. Se "Seremoni og livssyn"

Buddhisme

Det foreligger ingen læremessig avgjørelse i buddhismen med hensyn til gravferdsform. Pårørende ønsker ofte å være til stede ved ovnen under kremasjon.

Hinduisme

For hinduer inngår kremasjon som en naturlig del av begravelsesprosessen. Tradisjonelt vil hinduer ha ønske om å følge kisten til krematoriet og videre inn til innsettelse i ovn.

Sikhisme

I sikhismen kremeres avdøde. Slektninger, venner og naboer som deler sorgen over avdøde deltar i forberedelsene for kremasjonen og seremonien i krematoriet.

Jødedom

Tradisjonelt har de fleste jøder valgt begravelse framfor kremasjon.

Islam

Blant muslimer skal den dødes kropp legges i jorden intakt, med eller uten kiste. Kremering er ikke tillatt. Kremering kan forekomme unntaksvis, i nødsituasjoner.