Du er her:Forsiden>Når noen dør>Gravferdsseremoni>Alternativ seremoni

Alternativ seremoni

Andre former for gravferd kan gjennomføres enten som kremasjon eller begravelse, og kan velges av alle. Seremonien, ledelse av seremonien og eventuelle valg av religiøse ritualer legges opp i mest mulig samsvar med den avdøde og pårørendes religion og livssyn. 

Gravkapellene er åpne for alle - kirker kan derimot bare benyttes til kirkelige handlinger. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni.
Dersom det er vanskelig å samle alle pårørende og familie til en seremoni rett etter dødsfallet, kan man også benytte det lille seremonirommet ved Vestfold krematorium, og arrangere en enkel seremoni der før kremasjon.

Etter at kremasjonen er ferdig, kan det arrangeres en urneseremoni med alle pårørende og familie tilstede i den lokale kapell/kirke, og deretter følge urna ut til graven for nedsetting. Selv om det er ønskelig at urnen settes ned så snart som mulig, kan en slik seremoni arrangeres innen 6 måneder etter dødsfallet.