Du er her:Forsiden>Kontakt oss>Om oss>Byggeprosjekt

Byggeprosjekt

Funksjon og planløsning

Byggeprosjekt

Det nye Vestfold krematorium skal ivareta både de funksjonelle og følelsesmessige behovene i forbindelse med krematoriefunksjonen. Dette innebærer å gi verdige og religionsnøytrale ute - og innerom.
Vestfold krematorium IKS er bygd, i tillegg til krematorietekniske funksjoner, med et mindre mottaksrom/seremonirom på ca 20 plasser der nærmeste pårørende kan følge kista til krematoriet.
Krematoriet har en stor grad av åpenhet og synlighet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for å gjøre krematoriet til et symbol og en referanse for menneskene i regionen.
Balansen mellom verdighet, ro og synlighet er søkt ivaretatt på en tomt selv om den ligger i nærheten til E18. Tomten har en vakker bøkeskog som ligger mot tomtegrensen i syd. Ved å plassere bygget og publikumsfunksjonene opp mot skogsgrensen dannes et skjermet uterom. Adkomst for pårørende og mottaksrommet får ro og estetiske kvaliteter gjennom nærheten til skogen.
Planløsningen er organisert i tre ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene i anlegget – pårørendes fløy, personalfløy og krematorieteknisk fløy. Så og si alle rom i krematoriet skal kunne besøkes av publikum. De krematorietekniske rommene skal ha like stor grad av verdighet og kvalitet som publikumsarealene. Både ovnsrom, observasjonsrom og mottaksrom for fulgte kister har dører ut mot bøkeskogen hvor man kan trekke seg tilbake og få litt luft.

Det er arkitektfirmaet Pushak AS i Oslo som har tegnet Vestfold krematorium.

Løsninger og materialvalg

Yttervegger er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå sjateringer. Utkragede overdekninger er i lys plasstøpt betong. Ytterdører og vinduer utføres i heltre. Himlinger utføres som trespilehimlinger. På taket anlegges et mose-sedum dekke. Det er overlys i kjølerom og i administrasjonsfløy. Gulvene har overflate i slipt og polert betong og heltre ask. Inventar utføres i heltre, metall, x-finér, betong, lær, tegl og larvikitt. Tegl og heltre er fuktregulerende og lavemiterende, dette vil bidra til gi et godt inneklima. Mye eksponerte tunge materialer gir minsket energiforbruk til kjøling og oppvarming av bygningen. Det dannes store mengder overskuddsvarme fra ovnene, som benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder.

Utenomhus

Grøntanlegget utgjør ca 3 da. Det består av opparbeidelse av en større hage og to mindre hager i byggets innhukk og en liten kirsebærlund. Hagene opparbeides med bunndekkeplanter og trær. Planting av bøkehekker som avgrensende element opparbeides ved HC- parkeringen, publikumsparkeringen, ved bassenghagen og i vest i forlengelsen av hovedinngangen. Tre trær plantes på grusplassen i plantekummer.
Trær plantes også i klynger ved driftsveien og på engarealet. Eng/grasbakke skal opparbeides på de ekstensive arealene innenfor entreprisegrensen. Det skal videre utføres reparasjonsarbeider i form av tilsåing av kanten mot den eksisterende bøkeskogen.
Møblering består av spesialtegnede benker fra arkitekten. I entreprisen er det tatt med et fundament for hovedskiltet til krematoriet.

Byggeprosjekt

 Fasade mot nordøst 6. april 2010:

Byggeprosjekt