Du er her:Forsiden>Kontakt oss>Om oss>Mål og mening
Mål og mening

Mål og mening

Fra selskapsavtalens § 2. Formål og virksomhet.

• Selskapets formål er å anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene.
• Selskapet kan selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene.
• Selskapet leverer tjenester knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og urnegravferd.
• Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne.

Selskapsavtalen kan du se her.

Selskapets visjon

Vestfold krematorium vil:

• Være et viktig sted for fellesskapets gravferdsskikker for befolkningen i Vestfold.
• Skape nye og gode forestillinger og holdninger til kremasjon som gravferdskikk
• Være et miljøvennlig krematorium.
• Legge til rette for en sorgprosess som gjenspeiler menneskeverdet.
• Imøtekomme identitetsbehovet fra ulike religioner og menneskesyn
• Legge til rette for økning av kremasjonsprosenten, blant annet av miljøhensyn, og for å redusere arealbehovet for gravplasser.